Wybór dostawcy energii w Polsce dla gospodarstwa domowego

Wybór dostawcy energii w Polsce dla gospodarstwa domowego

Energia elektryczna uzyskuje coraz wyższe ceny w Polsce i na świecie. Dlatego wiele osób zastanawia się nad zmianą swojego dostawcy prądu. Jest to możliwe bez skomplikowanych formalności, trzeba tylko zapoznać się z warunkami bieżącej oraz nowej umowy. Dostawcy energii w Polsce oferują różne ceny prądu i przynajmniej kilka sposobów rozliczenia rachunków. Warto przyjrzeć się bliżej wszystkim parametrom nowej umowy.

Różne sposoby rozliczania

Każda umowa o dostawę energii elektrycznej podpisywana jest na określony czas. Zazwyczaj zapisany jest w niej okres wypowiedzenia, który wynosi nawet trzy miesiące. Dlatego zmiana firmy nie jest możliwa natychmiast. Nie wiąże się to jednak ze skomplikowanymi formalnościami, bo dostawcy energii w Polsce czynności niezbędne do zmiany operatora biorą na siebie. Trzeba też zwrócić uwagę na to, że rachunki za prąd mogą być wystawiane według rzeczywistego zużycia w konkretnych miesiącach lub na zasadzie zużycia prognozowanego.

Ten drugi sposób polega na tym, że firma wystawia stałe rachunki w okresach kwartalnych lub półrocznych, a na koniec okresu następuje rozliczenie według odczytanego zużycia prądu. W związku z tym trzeba przygotować się na możliwość konieczności dopłaty do rachunku na koniec okresu rozliczeniowego. Dlatego prognozowanie zużycia prądu nie zawsze jest wygodne, szczególnie dla osób uzyskujących tę samą wysokość dochodów przez cały rok.

Elementy składowe rachunku za prąd

Należy też zwrócić uwagę, że rachunek za prąd zawiera nie tylko cenę samej energii elektrycznej. Dostawcy energii w Polsce mogą doliczać do rachunków opłatę handlową. Jest to tak zwana opłata przesyłowa, niezależna od pobieranej energii. Cena prądu może również różnić się w zależności od godziny, kiedy pobierana jest energia. W związku z tym może okazać się, że niektóre urządzenia korzystnie jest uruchamiać w godzinach wieczornych lub porannych tak, aby uzyskać jak najniższy rachunek za prąd.

Gwarancja niezmienności ceny

Koszty energii elektrycznej mogą zmieniać się bardzo szybko, nawet z miesiąca na miesiąc. Dlatego niektóre firmy oferują gwarancję niezmienności ceny w całym okresie obowiązywania umowy. Nie jest to regułą, dlatego o szczegóły należy pytać konsultanta dostawcy energii lub zapoznać się szczegółowo ze wszystkimi zapisami zawartymi w umowie. Ponadto należy zwrócić uwagę na to, że dostawcy energii w Polsce konkurują ze sobą i ważny jest dla nich każdy klient. W niektórych przypadkach można uzyskać o wiele bardziej korzystne warunki, niż te, które są zapisane na wstępnych umowach prezentowanych przez firmy.